The NXT CAMPAIGN Challenge

De beste manier om te leren is de praktijk, is de filosofie van NHL Stenden Hotel Management School. And we couldn’t agree more! Daarom halen we eerstejaars hotelmanagementstudenten uit de (virtuele) schoolbanken, om te ontdekken wat er in het echte werkveld gebeurt. Samen met NHL Stenden Hotel Management School organiseren wij The NXT CAMPAIGN Challenge!